درباره آناهیتا بالک

در سـال 1380بـه بـازار داروهـای جالینوسـی (بالـک) ایـران معرفـی شـد. بـا توجـه بـه اصـل مشـتری مـداری، شـرکت آناهیتـا بالـک همـواره اهتمـام آن داشـته تـا محصـولات خـود را بـا کیفیـت مطلـوب بـه بـازار مصـرف عرضـه نمایـد. بـه همیـن دلیل امروز بـا عنایت پـروردگار و تلاش شـبانه روزی پرسـنل و کادر شـرکت ، محصـولات آناهیتـا در سـطح کشـور بالاتریـن سـطح کیفـی را دارا می باشـد و مـورد توجه کلیه ی مصـرف کننـدگان بوده اسـت. هـم اکنـون آناهیتـا بالـک بـا داشـتن بزرگترین آزمایشـگاههای کنتـرل کیفـی و فراهم کـردن بهترین و کامـل تریـن شـرایط زمینـه تحقـق ایـن شـعار را فراهم کرده اسـت : بهترین ها، در دستان شما

درباره ما
  • روغن دارچین

    روغن دارچین روغن دارچین ضد عفونی کننده، آنتی بیوتیک، ضد درد و داروی مقوی غرایز جنسی خوبست.مطالعات انجام شده نشان داده اند که هر دو دارچین و روغن زیتون از ضعیف شدن حافظه جلوگیری می کند و باعث تقویت و فعال نگه داشتن مغز می شود.

  • روغن سیاه دانه

    مواد معدنی و ویتامین های موجود در سیاه دانه در درمان دیابت، سل، بیماری های قلبی و عروقی، کم خونی و میگرن مفید است. سیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص ترشیجات استفاده می شود.این دانه بومی جنوب غربی آسیاست و از قدیم به عنوان ضد انگل، ضد باکتری و مسهل استفاده می کردند.

  • روغن بادام شیرین

    روغن بادام، یک روغن چندکاره است که پوست را بطور منحصربفردی نرم می کند و تسکین می دهد. روغن بادام محتوی اسید چرب بالاتری نسبت به هر روغن دیگری دارد و غنی از ویتامین های A،B1،B2،B6 و E، بعلاوه زینک، منیزیم و کلسیم، و بنابراین یک مرطوب کننده قوی است. در عین حال بطور شگفت آوری سبک و غیر چرب است